Itemshop รายละเอียดไอเท็ม

[ Set ] ซาโตชิ (เล็ก)

หมวดหมู่: NEW ITEM
ได้รับ ตัวละครซาโตชิ แฟร์ชั่น 1 ตัวสำหรับสวมใส่

199.00 Points

จำนวนที่สินค้านี้ถูกซื้อ: 5 ครั้ง